Cách tính m2 Xây Dựng

PHẦN MÓNG ( không bao gồm cọc BTCT, cừ tràm nếu có )

 • Giải pháp thi công Móng Băng  : tính 40% diện tích tầng trệt
 • Giải pháp thi công Móng Cọc    : tính 30% diện tầng tích trệt
 • Giải pháp thi công Móng Đơn    : không tính diện tầng tích trệt

PHẦN TẦNG HẦM

 • Diện tích hầm có độ sâu từ 0,5m đến duới 1,2m so với Code vỉa hè           : tính 150% diện tích
 • Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,2m đến dưới 1,7m so với Code vỉa hè  : tính 170% diện tích
 • Diện tích tầng hầm có độ sâu từ 1,7m đến dưới 2,0m so với Code vỉa hè  : tính 200% diện tích

PHẦN TẦNG TRỆT

 • Diện tích có mái che : tính 100% diện tích
 • Khuyến khích sàn trệt đổ bê tông để tránh sụp lún, cấu tạo sắt phi 6 khoảng cách 200, đổ bê tông dày 100mm, đơn giá 500.000/m2
 • Diện tích sân trước, sân sau không có mái che (kết cấu móng đơn) : tính 50% diện tích
 • Diện tích sân trước, sân sau không có mái che (kết cấu móng cọc BTCT) : tính 70% diện tích

PHẦN TẦNG LỬNG

 • Diện tích có mái che                        : tính 100% diện tích
 • Diện tích ô trống trong nhà =< 8m2 : tính 100% diện tích
 • Diện tích ô trống trong nhà > 8m2   : tính 50% diện tích

PHẦN CÁC TẦNG LẦU

 • Diện tích có mái che                        : tính 100% diện tích

PHẦN TẦNG SÂN THƯỢNG

 • Diện tích có mái che                        : tính 100% diện tích
 • Diện tích sân ngoài trời                   : tính 50% diện tích

PHẦN TẦNG MÁI

 • Mái Bê tông cốt thép, lam BTCT :Tính 50% diện tích
 • Mái ngói kèo sắt                          : Tính 70% diện tích
 • Mái ngói đổ BTCT                       : Tính 100% diện tích
 • Mái Tole                                       : Tính 30% diện tích

Bài viết liên quan