Hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1134 /BXD-KTXD về hướng dẫn chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình gửi Tổng Cty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Hiện nay, Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là chủ đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng trụ sở Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tại Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội”, tại lô đất CCTP thuộc Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện đang trình quá giai đoạn kiểm toán, quyết toán theo quy định.

Để có cở sở phê duyệt quyết toán; đồng thời tính đúng, tính đủ các chi phí cho hoạt động của Ban quản lý dự án, ngày 23/3/2018, Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội có Công văn số 791/TCT-PTDA gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Về vấn đề này, Bộ xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng (trước đây là Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 và các văn bản khác có liên quan).

Do đặc thù Dự án “Đầu tư xây dựng trụ sở Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tại Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội” kéo dài từ Quý I/2007 đến tháng 12/2015, với nhiều lần điều chỉnh dự án và tiến độ dự án. Vì vậy, trường hợp chi phí quản lý dự án của dự án trên được xác định theo định mức không phù hợp với thực tế thì có thể xác định bằng phương pháp lập dự toán theo quy định và báo cáo người quyết định đầu tư quyết định.

Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định tại của Bộ Tài chính.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Bài viết liên quan